มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Red Circle Rate

อัตราค่าจ้างที่สูงเกินปกติ

อัตราค่าจ้างซึ่งสูงกว่าอัตราปกติที่กำหนดไว้และจ่ายให้แก่ลูกจ้างเฉพาะราย โดยไม่ได้คำนึงถึงงาน เมื่อลูกจ้างคนนี้พ้นจากงานไปแล้ว ลูกจ้างคนใหม่ที่มารับหน้าที่แทนจะได้รับค่าจ้างในอัตราปกติเท่านั้น ทั้งนี้มักเป็นการคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานมานานไม่ให้ถูกลดค่าจ้างโดยไม่มีความผิด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready