มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Reinstatement

การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง

การที่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างไปแล้วได้กลับเข้าทำงานในสถานะเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่องและยังคงได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่เคยได้รับ
สำหรับประเทศไทยการรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน อาจเกิดขึ้นในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน หรือในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมก็อาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นกลับเข้าทำงานต่อไปโดยได้รับค่าจ้างในอัตราเดิมขณะที่ถูกเลิกจ้าง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready