มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Resignation

การลาออก

การลาออกจากงานด้วยความสมัครใจของลูกจ้าง โดยยื่นใบลาออกหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งลูกจ้างอาจบอกเหตุผลในการลาออก พร้อมทั้งกำหนดวันที่จะออกจากงาน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า quit แต่การลาออกแบบ quit ลูกจ้างจะไม่ให้เหตุผลในการลาออก และไม่บอกล่วงหน้าก็ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready