มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Task Force

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ เป็นการเฉพาะกิจ ผู้ได้รับมอบหมายต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็จะสลายตัว คล้ายกับ Working group

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready