มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Union Shop

กิจการที่สนับสนุนสหภาพ

สภาพการณ์ที่นายจ้างมีข้อตกลงในด้านการจ้างงานกับสหภาพแรงงานโดยนายจ้างเลือกจ้างลูกจ้างได้ตามที่เห็นชอบ แต่ต้องให้ลูกจ้างหรือคนงานที่เข้าใหม่ทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพฯ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติกำหนดไว้ไม่เกิน ๓๐ วันหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready