มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Union-Shop Card

บัตรสหภาพแรงงาน

เป็นใบรับรองหรือบัตรซึ่งสหภาพแรงงานออกให้แก่นายจ้าง เพื่อแสดงว่านายจ้างนั้นดำเนินกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพฯ บัตรนี้โดยทั่วไปใช้ติดในร้านตัดผม ภัตตาคารและสถานที่ให้บริการอื่นๆ คล้ายกับการใช้ตราของสหภาพที่ติดไว้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready