มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Wage Earner

ผู้ทำงานโดยรับค่าจ้าง

ผู้ทำงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง โดยคิดตามเวลาทำงานหรือตามผลงานที่ทำได้
การคิดค่าจ้างตามเวลาทำงานอาจคิดเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ ส่วนการคิดค่าจ้างตามผลงานโดยทั่วไปคิดเป็นรายชิ้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready