มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Walkout

การผละงาน

การละทิ้งหน้าที่การงานด้วยการเดินออกจากที่ทำงานโดยไม่ได้นัดหมายหรือเตรียมการล่างหน้า
มีความหมายคล้ายกับการนัดหยุดงาน แบบ Wildcat Strike และ Quickie Strike ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ แต่เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีการวางแผนนัดหมาย หรือเตรียมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready