รองอธิบดีกสร.เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย

พิมพ์

เมื่อเวลา 9.30น.วันที่28กันยายน2560 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการเป็นประธารการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2560 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน