รมว.แรงงาน ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกช่าง กสร.ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชนภายใต้บทบาท ภารกิจ

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑” (Kick Off) วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้ กสร.ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชนภายใต้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.๑ รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ