รมว.แรงงาน นำคณะ ผู้บริหารกระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐

พิมพ์

วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นำคณะผู้บริหารกระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่๑๐ โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะผู้บริหารกสร. ประกอบด้วย  นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/  เลขานุการกรม ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง