สสค.อ่างทอง สถานศึกษาอ่างทองเข้ารับโล่และประกาศนียบัตรสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2560

พิมพ์

วันที่ 5 .. 2560 นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองและคณะ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และประกาศนียบัตรเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีดังกล่าว จังหวัดอ่างทอง ได้มีสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการตรวจประเมิน จำนวน 2 แห่ง เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น และประกาศนียบัตรเกียรติยศดีเด่นจากนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ได้รับโล่รางวัลดีเด่น เป็นปีแรก มีนางสาลี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบและโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศดีเด่น เป็นปีที่ 3 มีนายพัลลภ วัฒนะชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

 

สำหรับกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 นั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น