สสค.ยโสธร ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ

พิมพ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทรานิษฐ์ คงนิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน/ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เขตอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 6 แห่ง/ลูกจ้าง 37 คน ผลการตรวจสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก/แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่อย่างใด