สสค.มหาสารคามร่วมตรวจสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้แรงงาน

พิมพ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวสุจิตรา วันดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างการผู้ใช้แรงงาน ณ บริษัทอีฮงฮอนด้า และบริษัทในเครือ จำนวน 8 แห่ง ลูกจ้างสมัครใจตรวจ จำนวน 127 คน