สสค.สุโขทัย ประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่3

พิมพ์

วันนี้ (๓๐ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายงานสรุปการบังคับใช้กฎหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๒ วัน คือ

- มีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน ๖๘,๕๘๗ คัน

- การดำเนินคดี จำนวน ๔,๒๙๙ ราย

- อุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ ครั้ง

- มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย

- มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๙ ราย