สสค.สุโขทัย ประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่4

พิมพ์

วันนี้ (๓๑ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีมาตรการดูแลป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๓ วัน คือ
- อุบัติเหตุ จำนวน ๑๙ ครั้ง
- มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย
- มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑๘ ราย