สสค.สุโขทัย ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

พิมพ์

วันนี้ (๑ ม.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีมาตรการดูแลป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม วัน มีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน ๑๔๒,๗๗๓ คัน การดำเนินคดี จำนวน ๘,๐๘๙ ราย อุบัติเหตุ จำนวน ๒๖ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๒๘ ราย