ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ e-bidding

พิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (3504.3.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (e-bidiing)928 Kb