ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ฯ e-bidding

พิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (2044.3.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ/ศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนและสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ีมีการจัดตั้งแล้ว (e-bidding)932 Kb