ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ


รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมทีมบูรณาการความร่วมมือตรวจเรือประมงทะเลที่สมุทรสาคร

พิมพ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นำทีมจากส่วนกลางไปร่วมบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร (นายโชคชัย ด่านวิริยะกุล) เป็นเลขาฯ คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือตรวจเรือประมงทะเล เพื่อป้องปรามมิให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ ในกิจการประมงและที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทย

 

ทั้งนี้ ทีมบูรณาการฯ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก่ผู้ประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าว ซึ่งผ่อนผันให้ผู้ประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภาครัฐไม่ได้มีนโยบายจับกุมหรือผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศแต่อย่างใด

{gallery}2557/06/21248{/gallery}

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน