ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ


รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือและยุทธศาสตร์การสื่อสาร (Partnership และ Communication Strategy) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

พิมพ์

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือและยุทธศาสตร์การสื่อสาร (Partnership และ Communication Strategy) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น.  โดยมีนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน (NGO) ที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายร่วมกันเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารแนวทางความร่วมมือ (Partnership) ของไทยในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่อไป

{gallery}2557/08/22004{/gallery}

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน