ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ


ติวเข้มตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ปราศจากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ

พิมพ์

นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล พร้อมถ่ายทอดนโยบายและภารกิจในการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice) การตรวจรับรองสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมการบรรยายพิเศษผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่มีต่อประเทศไทย โดยนายวิชชุ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 22 จังหวัด (ชายฝั่งทะเล) และคณะกรรมการศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) ในวันที่ 1 - 2 กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

{gallery}2557/09/22166{/gallery}

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน