กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ตลอดจนกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคำแนะนำ เผยแพร่เกี่ยวกันมาตรฐานแรงงานไทยต่อผู้เกี่ยวข้องได้ โดยมีผู้แทนจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหรรม กรมการท่องเที่ยวสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 43 คน ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดา


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.