กสร.ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณารายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯต่อคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน พิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ....โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จ้างงาน กรรมการผู้รับงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.