จังหวัดพะเยาเตรียมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและเหตุแผ่นดินไหว ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 .

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังใหม่ (ซ้อม Flow) และเหตุแผ่นดินไหว ตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ให้กับหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลาง  จังหวัดพะเยา (หลังใหม่) จำนวน 11 หน่วยงาน รวม 217 คน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย สามารถมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ มาตรา 3 วรรคสอง

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.