สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิหน้าที่ด้านคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่15 มีนาคม 2562 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิหน้าที่ด้านคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารชวนชม ชั้น 4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัหวัดสุโขทัย จำนวน 80 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.