การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จัดทำ ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 2

หน้า 1 จาก 125


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.