การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดฯ e-bidding 17/05/2562 5
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/05/2562 2
3 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่e-bidding 15/05/2562 9
4 ราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ฯ(e-bidding) 15/05/2562 9
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1612 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 10
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ๋อมรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1053 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฆฬ 3853 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 5
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั้่งซื้อยางรถยนต์ ชภ 1055 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 7
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ษฬ 1618 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1310 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1292 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1319 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 5
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ตม 9952 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 5
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างเช่าพื้นที่โกดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 5
18 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9064 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 6
19 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1828 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 7
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ e-bidding 08/05/2562 10

หน้า 1 จาก 132


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.