การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมางานขับรถยนต์และสาระสำคัญข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2562 5
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างบันทึกเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 10
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 8
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 5
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 5
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 5
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างรถยนต์ ฮข 8728 กรุงเทพมห 11/07/2562 9
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมห 11/07/2562 8
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1612 กรุงเทพมห 11/07/2562 9
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข8730 กรุงเทพมห 11/07/2562 9
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรจัดงานโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานฯและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง เฉพาะเจาะจง 10/07/2562 6
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 13
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(อบรม)และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 10
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 10
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ เฉพาะเจาะจง 09/07/2562 15
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร ฯ โดยวิธีคัดเลือก 08/07/2562 11
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2562 8
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 7
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 10
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 9

หน้า 1 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.