กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร.จับมือ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้าน   ความปลอดภัยให้พนักงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS 43 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า กสร. ได้ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในการลดอุบัติเหตุในการทำงานและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ที่ผ่านมา BTS ได้มีการดำเนินการในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว
และจากข้อมูล บริษัทฯ มีอัตราการประสบอันตรายของพนักงานไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง อย่างไรก็ตามปัจจุบันทาง BTS ได้มีการขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการให้บริการและการซ่อมบำรุง อีกทั้ง
มีบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างกสร. และ BTS โดยการปิดป้ายโปสเตอร์ Safety Thailand ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุ
ในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 43 สถานี และในส่วนของการซ่อมบำรุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงาน    ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นลำดับแรก และจะดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานให้แก่พนักงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง


นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่างกสร. และ BTS ในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการในการลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุให้หยุดงานเกิน 3 วัน ให้เป็นศูนย์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปีถัดไป เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน BTS ต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่  6 มิถุนายน 2562 ข่าวที่ 71/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน