กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

อธิบดีกสร.เปิดกิจกรรม ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานฺBTS กิจกรรมดังกล่าวกสร. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในการลดอุบัติเหตุในการทำงานและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ในโอกาสนี้ได้มีการปิดป้ายโปสเตอร์ Safety Thailand ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 43 สถานี และในส่วนของการซ่อมบำรุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนอกจากนี้ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการในการลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุให้หยุดงานเกิน 3 วัน ให้เป็นศูนย์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปีถัดไป

{gallery}2562/06/50031{/gallery}


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม