กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันทน์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาท พร้อมพบปะนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


{gallery}2562/06/50225{/gallery}พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม