กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย


วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 96 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกสร.เพื่อให้สามารถให้บริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม