กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

อธิบดีกสร.ให้ Mr.Hiroyuki Nagumo พร้อมด้วยคณะเข้าพบ


วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ Mr.Hiroyuki Nagumo ประธานมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JILAF) พร้อมด้วยคณะเข้าพบเพื่อขอบคุณในความร่วมมือในเรื่องการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์สำหรับแรงงานในระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ซึ่งกรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนสามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนากลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบจนสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศสมาชิกอีก 7 ประเทศได้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และผู้แทนกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบร่วมการหารือด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม