กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

อธิบดีกสร.ให้ Mr.Hiroyuki Nagumo พร้อมด้วยคณะเข้าพบ


วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ Mr.Hiroyuki Nagumo ประธานมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JILAF) พร้อมด้วยคณะเข้าพบเพื่อขอบคุณในความร่วมมือในเรื่องการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์สำหรับแรงงานในระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ซึ่งกรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนสามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนากลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบจนสามารถเป็นต้นแบบในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศสมาชิกอีก 7 ประเทศได้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และผู้แทนกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบร่วมการหารือด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line