กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร.เป็นกรรมการ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างดำเนินคดีอาญาของสถานประกอบกิจการ


นายวิวัฒน์ จิระพันธุวานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกสร. เป็นกรรมการ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยมีสาระสำคัญเพื่อทราบการดำเนินคดีอาญาของสถานประกอบกิจการฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการฯและพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของลูกจ้างสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม