กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ เทคนิคการทำงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และได้รับการฝึกทักษะการสอบข้อเท็จจริง และการเขียนคำสั่งได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน50 คน ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดา.


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม