กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562และผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์  ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน ด้านสวัสดิการแรงงาน ด้านกฎหมายและสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญโดยมีผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม