กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562และผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์  ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน ด้านสวัสดิการแรงงาน ด้านกฎหมายและสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญโดยมีผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน