กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

สรพ.8 อบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯให้กับลูกจ้าง รุ่น 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562


วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างโดยเฉพาะการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งได้รับรู้สิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน จำนวน 60 คน จากสถานประกอบการ เขตพระนคร ดุสิต สัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการอบรมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ณ โรงแรม มิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม