กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4


วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่ลูกจ้างพึงรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง และเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างในสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีผู้รับการอบรมได้แก่นายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 64 คนจากสถานประกอบกิจการจำนวน 33 แห่ง


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม