กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Govermment Awards 2019 " จัดโดยสำนักงานพัฒนาดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมรับฟังผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


รับข่าวสารกรม