กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันเดียวแก้ปัญหาได้ หม่อมเต่า สั่งช่วยลูกจ้างบอดี้ แฟชั่น สมุทรปราการ


รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ กว่า 300 คน สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือหลังรับคำร้อง นำลูกจ้างคุยนายจ้างทันที พร้อมสั่งเร่งรัดดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยเร็ว

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ได้มีผู้แทนลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนประมาณ 100 คน เดินทางมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อยื่นร้องเรียนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนายจ้างโดยโอนลูกจ้างของบริษัทฯ ไปเป็นพนักงานบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด แต่มีลูกจ้างจำนวน 333 คน ไม่ประสงค์โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายใหม่ จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอความช่วยเหลือให้บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องแรงงานทั้ง 333 คน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งดำเนินการไปพบนายจ้างและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทันที พร้อมทั้งให้กรมการจัดหางานจัดหาตำแหน่งงานว่างซึ่งมีตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสมุทรปราการ 4,246 ตำแหน่ง และอีก 76,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างที่สนใจที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ และให้สำนักงานประกันสังคมดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมด้วย

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า ทันทีที่ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมตัวแทนลูกจ้างลงพื้นที่เพื่อพบกับนายจ้าง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากการพูดคุยนายจ้างได้แจ้งว่าได้เลิกจ้างลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง โดยได้แจ้งเป็นหนังสือและส่งให้ลูกจ้างเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กสร. ได้ชี้แจงสิทธิตามกฎหมายและขั้นตอนในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างโดยลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ   ได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงาน ซึ่งลูกจ้างประสงค์จะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในวันนี้ (31 ต.ค. 62) ซึ่งกสร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปร่วมกับพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับคำร้องจากลูกจ้าง และได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งให้ดำเนินการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม