กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทางดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมองค์กร(EA: Enterprise Architecture) ของบริการ 49 งานบริการ และการดำเนินการจัดทำรายการกฎหมาย/ระเบียบที่ต้องปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการทางดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น โดยมีผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม