กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

กสร. แนะนายจ้างลูกจ้างใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาพิพาทแรงงาน


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ลูกจ้างยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ป้องกันข้อพิพาทโบนัสปลายปี พร้อมย้ำให้เจรจากันด้วยเหตุผล และคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในช่วงใกล้สิ้นปีจนถึงต้นปีเป็นช่วงที่สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพื่อตอบแทนการทำงานในรอบปีที่   ผ่านมาหรือโบนัสให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสของแต่ละสถานประกอบกิจการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบกิจการของแต่ละแห่ง และขึ้นอยู่กับผลงาน ความประพฤติของลูกจ้างด้วย ซึ่งทำให้ลูกจ้างได้รับโบนัสแตกต่างกันไปและ   อาจไม่เท่ากันในแต่ละปี จึงจำเป็นจะต้องใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อลดข้อขัดแย้ง และป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทแรงงานได้

นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า กสร. จึงขอฝากไปยังนายจ้าง ลูกจ้างว่า ให้ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลประกอบกิจการและทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา และขอให้ทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และขอย้ำให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เข้าไปแนะนำ ให้ความรู้ แก่นายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ หากพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม