กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 1


           วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 1 โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการบูรณาการงานเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรตามแนวทางแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม