กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ครั้งที่ 10/2562


        วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ครั้งที่ 10/2562 สาระสำคัญในการประชุมอาทิ การรับทราบสรุปผลเบื้องต้นการประเมินโครงการระยะสุดท้าย การรับทราบและพิจารณาผลวิจัยข้อมูลวัดผลความก้าวหน้าการปรับปรุงสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลก่อนจบโครงการฯ ผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการการพัฒนากรอบนโยบายและกฎหมาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี(Good Labour Practice-GLP) โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line