กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.ให้โอวาทข้าราชการใหม่


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 น ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 โดยมีข้าราชการใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน ในโอกาสนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ โดยขอให้ยึดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เป็นคนเก่งทั้ง 4 ด้าน คือ 1.เก่งงาน 2.เก่งคน 3.เก่งคิด และ4.เก่งดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม