กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนางอดุมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกสร. คณะทำงานผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การรับทราบผลคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่สามารถยุติโดยการเจรจากันเองระหว่างนายจ้างลูกจ้าง จำนวน 2 แห่ง และการพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม