กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างวินัยการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (สรพ.5) กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสรพ. 5 จำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์คสวีท กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม