กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563” 

ส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 30 มกราคม 2563

ติดต่อขอแบบเสนอชื่อฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่

- กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th

  โทรศัพท์ 0 2246 2118   0 2643 4471   0 2643 4477

Attachments:
Download this file (28112019-002.pdf)28112019-002.pdf[คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563]6291 kB
Download this file (28112019-003.pdf)28112019-003.pdf[ใบสมัครเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563]2116 kB

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม