กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน หารือคณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC)


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้นายยาชีโอะ อินะบะ (Mr.Yasuo INABA) และคณะฯ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC) คนเข้าพบเพื่อหารือปัญหา นโยบายด้านแรงงานในประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แรงงานผู้สูงอายุและมาตรรองรับ นโยบายด้านประกันสังคม สถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลมาตรฐานแรงงาน มาตรฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยมีนายอภิญญา
สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ กระทรวงแรง
Japan Labor Pen Club (JLPC) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1981 มุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน การจ้างงาน และการประกันสังคม ทั้งนี้ JLPC เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม