กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เด็กเล็กฯ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประปี 2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. พระครูปลัดวรวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมถ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เขี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมชมนิทรรศการวันดินโลก และการแสดงของเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิ สิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรับดูแลเด็กอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง - 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้ง 2 แห่ง คือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม