กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. พบผู้แทน ILO และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนด้านแรงงานจาก EU หารือความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ


 

วันนี้ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กสร. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้อนรับ Mr.Frederic Lapeyre ผู้ประสานงานอาวุโส จาก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และคณะจากองค์กร SOCIEUX+ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อยกระดับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากขึ้น ด้วยแผนงานโครงการ Promotion of employment for informal workers in Thailand ที่ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการคุ้มครองทางสังคม การจ้างงานแรงงาน จากผู้เชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุ่มประเทศ EU เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถเพิ่มสมรรถนะการส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าและด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบทั่วประเทศไทยได้
องค์กร SOCIEUX + เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคนิคซึ่งสนับสนุนการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบรวม และนโยบายการจ้างงานก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิก 155 ประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเพื่อนต่อเพื่อนระหว่างประเทศสมาชิก EU และประเทศต่าง ๆ ให้เกิดระบบทางสังคมและการจ้างงานที่ยุติธรรม


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม